به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان: علاءالدین شهدادی گفت: این دوره آموزشی در راستای توانمند سازی کارشناسان حوزه امور معادن و صنایع جهت دقت و سهولت در انجام کار تشکیل گردید.

وی اظهار داشت: این دوره آموزشی در دو سطح تئوری و عملی به مدت 40 ساعت در سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در حال برگزاری می باشد.