به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ؛ محمدرضا فیاض در مراسم آغاز عملیات نقشه برداری ژئوفیزیک هوایی در خراسان شمالی با اشاره به اینکه از ٩ پهنه معدنی در کشور، دو پهنه در خراسان شمالی قرار دارد، اظهار کرد: این استان دارای قابلیت های فراوان در حوزه معدن است و پروژه برداشت اطلاعات ژئوفیزیک هوایی این استان گام نخست در مطالعه پهنه های موجود و آغازگر یک سلسله اقدامات تکمیلی برای دستیابی به منابع معدنی به عنوان دومین ثروت کشور پس از نفت است.

وی افزود: وزارت صنعت در دولت دوازدهم قصد دارد گام های اساسی برای جبران عقب ماندگی تاریخی در بخش اکتشاف و استخراج معادن بردارد و با کمک به توسعه بهره برداری معادن و فراوری محصولات معدنی، در راستای خروج از خام فروشی و در واقع تحقق بخشی از اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز حرکت کند.

فیاض تصریح کرد: در دولت یازدهم ۴۰۰ هزار کیلومتر معادل ٢.۵ برابر کل عملیات مطالعه ژئوفیزیک هوایی در پهنه های مختلف انجام شد که این رقم در دولت قبلی ١٨۰ هزارکیلومتربوده است.

وی افزود: برابر اطلاعات موجود، خراسان شمالی در حال حاضر با دارابودن یک میلیارد تن ذخایر شناخته شده معدنی، دو درصد کل ذخایر معادن کشور را داراست.

 استاندار خراسان شمالی نیز با اشاره به تأکیدهای خود از ابتدای ورود به این استان در خصوص لزوم توسعه بهره برداری از معادن گفت: نخستین استانی بودیم که برای هم افزایی در این بخش و بالفعل ساختن توانمندی های بالقوه موجود، شورای معادن را تشکیل دادیم.

محمدرضا صالحی اظهار کرد: با توجه به این که این استان دارای قابلیت های بالفعل زیادی در بخش معدن است، امیدوار هستیم با شناسایی، مطالعه، اکتشاف و بهره برداری معادن جدید و سپس فراوری محصولات آن ها، در راستای اقتصاد مقاومتی و رونق تولید و اشتغال و ارزش افزوده بیشتر گام برداریم.

وی با اشاره به رویکرد توسعه ای و برنامه های اعلامی وزیر صنعت، معدن و تجارت به ویژه در بخش گسترش فعالیت های معدنی و رونق هر چه بیشتر اقتصاد معدن، ابراز امیدواری کرد که خراسان شمالی نیز از منافع فراوان آن منتفع شود