به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از آبفای اصفهان، بنا بر گزارش واحد بهره برداری   آبفا برخوار ، پیمانکار GIS شهرهای دستگرد و خورزوق، گزارشی از عملکرد برداشت اطلاعات توصیفی شبکه های فاضلاب ارائه نمود.در این گزارش تعداد منهولهای برداشت شده شهر خورزوق ۳۱۰۰ عدد و شهر دستگرد ۱۸۵۰ عدد ذکر شده است .شایان ذکر است در حال حاضر پروژه GIS  با پیشرفت فیزیکی  ۸۴% به کار خود ادامه میدهد .